Biz barada

Biz size Hytaýdan lomaý harytlary we dürli görnüşli enjamlary satyn almaga ýardam berýäris.

Biziň hyzmatlarymyz:

·        gözleýän önümiňizi tapyp bermek

·        zawoda baryp görmek

·        nusga (obrazes) getirip bermek

·        baha gepleşikleri

·        islegä görä hil barlagyny etdirmek

·        satyn alan harydyňyzy isleýän adresiňize eltip bermek

·        zawoda wideo jaň edip hytaýça gepleşik geçirmek

·        Hytaýa iş saparyny gurnamak we terjimeçilik hyzmaty

 

Ýokarda agzalanlar müşderilerimize wagtlaryny we çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edýär.

Satyn alma zerurlyklaryňyzy bize habar beriň, bize size ýokary derejeli çözgütleri hödürläliň.